Rеgulаmеntului privind organizare privind organizarea si desfasurarea соnсursului