Despre noi


          Întreprinderea de Stat ”Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile” (Î.S.

"CMAC") a fost creată în baza Unității medico-sanitare, prin divizare, de la

Compania Aerienă de Stat ”Air Moldova” prin Hotărîrea nr.7 din 31.10.1995

al Colegiului Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile RM și înregistrată la

Camera Înregistrării de Stat la data de 18.06.1996 „Întreprinderea de Stat

”Centrul de Medicină a Aviației Civile” este Centrul de Medicină Aeronautică

(AMC), unitatea medicală care desfăşoară activităţi de examinare şi evaluare

medicală a personalului navigant ce deţine sau solicită eliberarea unui

Certificat Medical de aptitudine corespunzător Clasei 1, 2 si 3 de certificare

medicală.

        Centrul de Medicină Aeronautică este desemnat şi autorizat de câtre

Autoritatea Aeronautică Civilă conform cerinţelor RAC-AMC şi JAR FCL

3.085.

        Funcţia de fondator al Î.S. "CMAC" este exercitată de Agenţia

Proprietăţii Publice (APP), care îşi realizează drepturile de gestionar prin

intermediul Consiliului de Administraţie şi Administratorul întreprinderii.

 Î.S.”CMAC” activează în baza principiilor de autogestiune și autofinanțare.

 Administrator al Î.S. ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” este dr Tatiana BALAN 
medic terapeut de categorie superioară, Examinator Medical Autorizat.