Consiliul de administrație

Regulamentul Consiliului de Administrație CMAC
Componența Consiliului de administrație 

 al Întreprinderii de Stat   ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” 

Vrabie Natalia
șef Direcție evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Președinte;
Gorceac Tatiana
consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Blănuța Victoria
șef Secție analiză si prognozare macroeconomica, Ministerul Economiei;
Sluhinscaia Rodica
consultant principal, Secția finanțele în sănătate şi protecție socială, Direcția politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;
Volcov Veaceslav
consultant principal, Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.