Consiliul de administrație

Regulamentul Consiliului de Administrație CMAC
Componența Consiliului de administrație 

 al Întreprinderii de Stat   ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” 

Vrabie Natalia
șef Direcție evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Președinte;
Vasilache Ghenadie
consultant superior, Secția metodologii și reglementări, Serviciul tehnologia informației si comunicare cu mass-media, Agenția Proprietății Publice;
Munteanu Zinovia
consultant principal, Direcția analiză si prognozare macroeconomica, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
Sluhinscaia Rodica
consultant principal, Secția finanțele în sănătate şi protecție socială, Direcția politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;
Goncear Lucia
șef Serviciul resurse umane, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.