Cadrul legislativ

Cadrul legislativ al activității

                         Întreprinderii de Stat   ”Centrul de Medicină a Aviației Civile
Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „Centrul de Medicină a Aviației Civile”, aprobat prin Ordinul nr. 72 din 24.02.2022.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 204 din 25-03-2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 134 din 27-02-2019 сu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian

HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 1020 din 29-12-2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare

Lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Nr. 246 din 22-11-2017, publicat : 22-12-2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450 art. 750

Lege a ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 34/373 din 22.06.1995

Lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din 27.10.2005 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.172-175/839 din 23.12.2005

Lege cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului Nr. 263 din 27-10-2005 publicat: 30-12-2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181 art. 867 (Versiune în vigoare din 30.12.18 în baza modificărilor prin LP238 din 08.11.18 МО441-447 din 30.11.18 art. 709)

Lege privind evaluarea şi acreditarea în sănătate nr. 552-XV din 18.10.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.155-157/1234 din 20.12.2001